Linnuk

paragraph-break

Kee kee

Sõnad

Kee kee kitelikku
kee kee kitelikku
Vaari vaari kotelikku
vaari vaari kotelikku
Mehed metsasta tulevad
mehed metsasta tulevad
Poisid puida raiumesta
poisid puida raiumesta
Tüdrukud töö ääresta
tüdrukud töö ääresta
Lapsed laastu noppimesta
lapsed laastu noppimesta
Kee kee kee kee
Kee kee kee kee
Kee kee kee kee
Kee kee kee kee

„Kee kee“ ülestähendamise lugu

Selle laulu on üles kirjutanud 21-aastane üliõpilane Mart Saar (1892-1963), kellest sai hiljem tuntud helilooja ning Eesti rahvaviisidel põhineva rahvusliku stiili alusepanija. Saar õppis Peterburi konservatooriumis Nikolai Rimski-Korsakovi käe all orelit ja viimane õhutas Saart kasutama oma loomingus rahvamuusikat.

Just samal ajal organiseeris Oskar Kallas, kes hiljem pani aluse Eesti Rahva Muuseumile, Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) kaasabil Eestis süstemaatilist rahvaviiside kogumist. Selle protsessi läbiviimiseks anti muusikaõppeasutuste kasvandikele, sealhulgas Peterburi konservatooriumi üliõpilastele, stipendiume, et eesti rahvalaule koos viisidega üles tähendada ja noodistada. Varasemates rahvaluulekogudes olid regilaulud kirja pandud enamasti ilma viisideta, kuna sellele ei pööratud kogumisüleskutsetes tähelepanu ja üleskirjutajatel polnud ka vajalikke oskusi.

Mart Saar
Mart Saar umbes 1902. aastal. Pilti parandatud ja värvitud myheritage.com abiga.
Oskar Kallas
Oskar Kallas ca 1910-1920 (allikaviide: EAA.1767.1.654.84). Pilti parandatud ja värvitud myheritage.com abiga.

Nii käis ka Mart Saar 1904. aasta suvel rahvaviiside kogumisretkel Vändras, kus sai muuhulgas üles tähendatud laulu „Kee, pada” (Linnuki versioonis „Kee kee”). Ettelauljaks oli Jaan Bach Vändra kihelkonnast, Käru vallast, Allipa külast (varem ilmselt Allikapalu, Saare poolt kirjas „Hallipapaju küla”, hiljem trükituna „Hallipaju küla”) Kingsepa talust, salvestamise päevaks 6. juuli 1904. aastal. Saar kirjutas sel päeval Bachilt heinaküünis üles tervelt 26 laulu.

Arhiiviallikate põhjal on Jaan Bach sündinud Kärus 20. mail 1834 ja oli seega salvestamise ajal 70-aastane. Jaan oli tervelt 44 aastat oma elust (1866-1910) Käru kiriku vöörmünder. Jaan suri 23. veebruaril 1919. Geni.com andmeil on Jaanil järeltulijaid tänase päevani.

Kingsepa/Kingissepa talu asukoht 1994. a Eesti põhikaardil.
Kingsepa/Kingissepa talu on juba ammu tühi ja tänaseks lagunenud, kuid selle asukoht on veel aimatav ning talu nimi oli 1994. aastal Eesti põhikaardil veel märgitud. Vaata asukohta praegusel Google'i kaardil siit. Tol ajal oli sealkandis palju küüne ja lautu, seega täpset küüni asukohta, kus laul kirja pandi, on võimatu tuvastada. Võimalik, et see asus seal, kus ühel hilisemal kaardil on märgitud сарай ("küün" vene keeles)

Kogutud materjalide saatmine Oskar Kallasele venis ning seetõttu tuli Saarel mitu korda vabandada. Peaaegu kolm aastat peale laulude ülestähendamist, 1907. aasta märtsis kirjutab Saar:
„Kõrgesti austatud hr Kallas! Palun andeks, et ma nii kaua rahvaviiside saatmisega olen viivitanud. Kahetsen väga oma süüd ja püüan kõiki oma jõudu kokku võtta, et need lähemate päevade sees Teile ära saata. Olen juba ümberkirjutamise tööga alustanud.” Kuu hiljem edastabki Saar oma kogutud materjalid EÜS kogusse.

Avaldamised trükis

EÜSi rahvaluulekogu asub praegu Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis ning on digitaalsel kujul kõigile kättesaadav. Kogu jaguneb seeriateks ning "Kee pada" sisaldub selle esimeses seerias. Laul on hiljem trükitud ka kogumikus „Eesti rahvalaule viisidega I” (1956) lk 217 (nr 10) ja avaldatud selle 2012. aasta veebiversioonis.
Mart Saar
Mart Saare poolt Kingsepa talu heinaküünis kirja pandud „Kee kee” sõnad. Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, fondiviide EÜS I 1029 (15)
Kee kee noot
Mart Saare poolt Kingsepa talu heinaküünis kirja pandud „Kee kee” noodid. Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, fondiviide EÜS I 1013 (21)

Mart Saar

Kogumisretked innustasid erakliku loomuga Mart Saart väga: „Kogumisreisid tiivustasid laialt. Need olid need, mis nii palju jätsid järele. Südamelähedane oli kõik,” meenutas Saar 1962. aastal.

Saar oli erakordne ja kahtlemata ka omapärane inimene - esmakordsel kohtumisel enamasti tagasihoidlik ja napisõnaline, kuid tuttavaks saades ergas, elav, teravmeelne, tõeliselt suure südamega heatahtlik suur kunstnik, maestro, keda muusika täielikult köitis ning kelle esinemised ja vaimustus ka kõiki ümberkaudseid ning õpilasi alati rabavalt inspireeris. Ta veetis palju aega looduses, eriti Soomaa servas asuva kodu lähedastes soistes metsades üksi jalutades, vaatles loodust ja luges luulet. „Ta armastab istuda ja veeta tunde ühel paigal, et uurida mõne põõsa, puu või lille olemust. Tema haruldaselt peen tundemaailm eraldab siin tuhandeid detaile, mis kõrvaltvaatajale, asjalikule ametiinimesele jääb harilikult täiesti tähele panemata,” kirjutas Johannes Jürisson 1957. aastal. Saar leidis kõiges, ka regivärsis ja rahvaviisides, olevat palju müstilist, muinasjutulist, salapärast, mis teda aga innustas ja seda talletas ta ka oma loomingus.

Mart Saar
Mart Saar 1918. aastal (allikaviide: ERA.R-39.1.40.231). Pilti parandatud ja värvitud myheritage.com abiga.
Mart Saar sündis, kasvas ja pärast mõningat eemalolekut Peterburis, Tartus ja Tallinnas naases elama eraklikku paika Soomaa serval Hüpassaares, kus tänasel päeval asub Mart Saare majamuuseum

Saare suureks armastuseks olid vanemad eesti rahvaviisid, mis 20. sajandi alguseks olid hakanud moodsama muusika mõjul pöördumatult ajalukku kaduma. Ta kirjutab 1908. aastal, kuidas ta kõigest südamest soovib, et need mitte ei kaoks, vaid neid peaks üles kirjutama, koguma, uuesti ellu kutsuma ja helisema panema (Saare artikkel 1908. aastal). Rahvaviisid ongi Saare rikkaliku loomingu peamiseks lähtepunktiks - ta kasutas neid erakordselt palju, rohkem kui keegi teine, ning teda peetakse muusikas eesti rahvusliku suuna rajajaks. Saar pani oma loominguga aluse sellele põhimõttele, mida kasutatakse eesti rahvamuusikas laialdaselt tänapäevani - et rahvaviis ise säilib ehedal kujul, kuid rikkalik muusikaline arendus toimub selle põhimeloodia ümber. Helilooja Riho Päts kirjutas 1932. aastal: „Mart Saar on aja jooksul orgaaniliselt ühte sulandunud meie maa, rahva ja loodusega. Eesti rahvuslik helikunst ja Saar - need on lahutamatud ja möödub vist mõnda aega, enne kui meie teised heliloojad suudavad end selles stiilis väljendada.”

Saare looming on valdavalt seotud rahvamuusikaga ja on kahtlemata väga omanäoline. Kõige rohkem on ta loonud koorilaule (ligi 400), aga ka soololaule ja klaveripalu. Teda võibki pidada Eesti professionaalse koorimuusika alusepanijaks, sest tema kooriteoseid peeti algselt liiga uuenduslikeks, keerulisteks, ning need nõudsid senisest palju kõrgemat tehnilist taset, kuid aegamööda või ehk just tänu Saare arvukatele teostele see tase hakkaski kasvama ja tänaseks on Saare looming kooride vaieldamatu lemmik. Tema vahest tuntuimateks koorilauludeks on imeilusad “Mis need ohjad meida hoidvad” (tuntud ka kui „Leelo”) ja „Põhjavaim” (1914). Kui mõlemad laulud 1938. aasta üldlaulupeol ettekandele tulid, hindas arvustus seda hetke selle peo kunstiliste saavutuste maksimumiks.

„Mis need ohjad meida hoidvad” Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdil 2019. aastal.
„Põhjavaim” Tartu ülikooli kammerkoori esituses.

Saar suri 1963. aastal. Mälestusi tema kohta võib lugeda 1973. aastal ilmunud raamatust „Mart Saar sõnas ja pildis”.

Laulu sisust ja esitamisest

„Kee kee” loo näol on tegemist supi- või pudrukeetmise lauluga. Ilmselt lauldi seda eelkõige suppi keetes laste lõbustamiseks.

Sarnaseid supikeetmise laule on üles tähendatud mitmeid ja nende laulmist on hästi kirjeldanud Liidia Kampus 1961. aastal: „Emä laulis seda, võttis noorema lapse, kis minust noorem olli, võttis sülle ja. Siss, väike latre lamp põles pliita otsa pial ja – no kes siss suurt lampi kööki põlema panni vanasti – ja siis laulis, et lapsel ei olnd igäv ja ka minul. Ja siis laulis sedä supikeetmise laulu.” (kuula Liidiat siit)

Mart Saare 1904. aastal üleskirjutatud laulust on teinud oma versiooni 1970. aastate kultusansambel Collage - laul „Kee, pada!” on nende 1971. aastal ilmunud debüütplaadi avalugu. Collage’i versiooni saab kuulata Youtube’s:

Sarnast „Kee kee pajakene, kee kee kiteliku” motiivi on kasutanud ansambel TRAD.ATTACK! oma loos “Pass-pass” (2019). Kuula seda lugu siit:

Linnuki versioon

Meieni jõudis „Kee, pada!” esimesena ilmselt just ansambli Collage esituse kaudu nende 1971. aasta vinüülplaadilt ja hiljem Tampere kogumikust. Loo üldine arranžeering ja vorm valmisid 2020. aasta alguses ning lugu sai oma sai oma lõpliku kuju sama aasta sügisel. Loo nimetuseks meie versioonis on „Kee kee”.

paragraph-break

Esitajad:
Sulev Reisberg (vokaal, instrumentaalosa)
Helen Saarniit (vokaal)

Seade/miks:
Sulev Reisberg

Nõuandja:
Ülle Sirkas

Masterdus:
Allan Kasuk

Video:
Sulev Reisberg

Avaldamisaasta:
2022