Linnuk

paragraph-break

Äiutus

„Äiutus” on Kihnu saarelt pärit hällilaul

Sõnad

Äiu, äiu, kõssi, kõssi,
äiu, kallis lapsukene!
Maga suurõks marja-aani,
kasva suurõks karja-aani!
Uni, tulõ, uni, tulõ uigatõs,
tukk, tulõ tiedä kõndidõs,
magamine, marssidõs!
Uni, tulõ uksõst, aknast sisse,
tulõ mede lapsõ kiigu sisse,
tulõ mede lapsõ silmä sisse!
Mis meitel maksab magamine –
uni ei anna uuta kuubõ,
magamine maani särki,
uni meiti suadab ulkuma,
magamine marssima.

„Äiutuse“ ülestähendamine

Kui valdav osa eesti rahvaviisidest on üles tähendatud 20. sajandi esimesel poolel, siis pärast II maailmasõda oli vana rahvalaulu säilinud vaid vähestes kohtades. Üheks selliseks kohaks oli Kihnu saar. „Äiutuse” laulu salvestasid 1959. aastal Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil Kihnu laulikult magnetofonile Ottilie-Olga (Olli) Kõiva ja Lilia Briedis.

„Kihnu saarel ma hiljem käisin väga palju. Seal oli veel tõesti elavat rahvalaulu kuulda ja kirjutada”
Ottilie-Olga Kõiva

Olli Kõivast sai väljapaistev Eesti folklorist, rahvaluule koguja, teadur ja populariseerija, pikka aega oli ta ka Kirjandusmuuseumi rahvaluuleosakonna (nüüd Eesti Rahvaluule Arhiiv) juhataja. Erilise põhjalikkusega on ta uurinud just Kihnu regilaule ja laulikuid. Ta kaitses 1965. aastal nii selleteemalise filoloogiakandidaadi väitekirja „Regivärsilise rahvalaulu traditsioon Kihnu saarel” kui on ka toimetanud Kihnu lauludele pühendatud kogumiku Vana Kannel VII (1997).

Olli Kõiva oma tavalises kogumisvarustuses Saaremaa teel 1959. aastal
Olli Kõiva oma tavalises kogumisvarustuses Saaremaa teel 1959. aastal (foto: Ellen Liiv, allikaviide: ERA, Foto 4128). Pilti on parandatud ja värvitud myheritage.com abiga.

Kes on rahvalaulik?

Sel ajal käisid aktiivsed arutelud selle üle, keda üldse käsitleda rahvalaulikuna. Igaüks, kes teiste järgi kaasa laulab või kuuldud laule edasi laulab, ei kvalifitseeru veel laulikuks. 1964. aastal avaldas Kõiva Kihnu rahvalaulikute kohta uurimistöö „Kihnu rahvalaulikutest”. Seal määratleb Kõiva neli rahvalauliku tingimust: ta on aktiivne laulude kasutaja (esitaja), vallates laulu kõiki komponente - viisi, sõnu, esitamistavasid (looja), on osav traditsiooniliste vormivõtete ja valmisdetailide kasutamises (improviseerija), ning tal on ka kogukonna tunnustus.

Anna Köster oli üks ligikaudu kümnest Kihnu tolleaegsest laulikust, kellelt on pärit ka „Äiutuse” salvestus.

Kiigu-liigu noot
Kihnu laulik Anna Köster ja rahvaluulekoguja Olli Kõiva 1975. aastal. Olav Kiisi foto, fondiviide Eesti Rahvaluule Arhiivis ERA, Foto 11077. Pilti on parandatud ja värvitud myheritage.com abiga.

Anna Köster

Anna Kösteri ehk Saaru Anni ehk kihnupäraselt Suaru Anni (1899–1989) kohta on toodud väike iseloomustus Eesti rahvamuusika antoloogias: „Ta elas kogu elu Kihnus Lemsi külas. Tema noorpõlves laulsid neiud käsitööd tehes enamasti uuemaid rahvalaule ja Anna Köster on ka ise selles stiilis lauluvärsse loonud, kirjeldades neis koduümbruse looduse ilu. Loomult olevat Anni olnud mõtlik ja tagasihoidlik. Regilaule on temalt II maailmasõja järgsel perioodil korduvalt jäädvustatud, 49 eri laulu seas on rohkesti pulmalaule, samuti perekonnatraditsioonis edasi antud kodutööde loitse ja lastelaule.”

Anna Köster ja tänapäevalgi tuntud Kihnu Virve (Virve Köster) olid suured sõbad. Kihnu Virve rääkis Sulev Reisbergile: „Anna oli väga südamlik, abivalmis. Käis kirikus, pulmades laulmas, väga seltskondlik, teisi kunagi taga ei rääkind - väga tore inimene.”

Sellel 7. septembri päeval 1959. aastal, kiirel kartulivõtuajal, mil see äiutuse laul Anna Kösterilt lindistati, kirjutas Ottilie Kõiva oma päevikusse nii: „Läksime Lemsikülla Saaru Anni juurde. Leidsime ta õnneks kodust. Anni juures olid üürnikud. Otsisime õues varjulise koha lindistamiseks ja vestlemiseks. Anni tahab kõike väga põhjalikult ja korralikult teha. Kui ta midagi täpselt ei mäleta, siis kinnitab ta mitu korda, et ärgu me seda kirjutagu. Hääl on tal puhas ja selge. Lindistamine läks hästi. Kahju, et ka tema tööle ruttas.” (allikaviide RKM II 56, 483)

Kuula, kuidas Anna Köster äiutust ise laulab. Allikas: Kirjandusmuuseumi ERA heliarhiivi magnetofonilindistuste kogu nr RKM, Mgn. II 269 b

Anne Kösterilt ülesvõetud salvestus on avaldatud ka Ottilie Kõiva, Herbert ja Erna Tampere poolt koostatud Eesti rahvamuusika antoloogia kogumikus nime all „Uni, tule silma peale!” (1970). Digiteeritud kujul on antoloogia tänapäeval kättesaadav siit.

Kihnu muuseumist saime tema kohta teada veel järgmist: „Nõukogude ajal toodi Kihnu sisse mandrilt pärit suitsutsehhi meistreid, töölisi, raamatupidajaid ja muid ametimehi. Nad elasid sadama lähedal. Kuna neil polnud lehma, siis kõik käisid piima toomas just Suaru Anni juures, kes oli sadama otsa lehmapidaja. Ta oli ka nende mandrilt tulnud inimeste laste hoidja. Arvata võib, et kõigile neile ta laulis unelaulu ka.”

Anna Köster 1975. aastal
Anna Köster 1975. aastal. Väljavõte Olav Kiisi fotost, fondiviide Eesti Rahvaluule Arhiivis ERA, Foto 11079. Pilti on värvitud myheritage.com abiga.

Ottilie-Olga Kõiva

Nagu eespool mainitud, on Ottilie Kõiva (sünd. 1932) andnud eesti rahvamuusika kogumisse ja uurimisse väga suures panuse. Tänavu (2022) tähistas Ottilie Kõiva oma 90. sünnipäeva, ent vaatamata kõrgele eale on ta aktiivne olnud tänaseni. Lisaks Kihnu saarele, kus ta muuseas käis tihti uurimisretkedel koos teise folkloristi Ingrid Rüütliga, on ta uurinud põhjalikult ka enda kodukanti (Peetri, Anna). Alles eelmisel aastal (2021) ilmus Janika Orase, Ottilie Kõiva ja Kanni Labi koostatud ja toimetatud 997-leheküljelise teaduslik suurväljaanne „Vana Kannel XIV. Peetri regilaulud”.

2021. aastal pälvis Olli Kõiva Kultuurkapitali rahvakultuuri valdkonna elutööpreemia viljaka töö eest folkloristina, rahvus- ja rahvakultuuri tutvustaja ja talletajana.

2022. a Kultuurkapitali elutööpreemia auks tehtud Ottilie Kõivat tutvustav videoklipp, kus laureaat ka ise räägib.

Loo esitajaid

Lauri Õunapuu räägib Regilaulu podcastis põnevalt eesti hällilaulude kohta, kusjuures kasutab ühe näitena sedasama Anna Kösterilt kuuldud laulu. Seda esitab seal kihnlane Maria Michelson.

Regilaulu podcast. 30. Maria Michelson - Uni, tule huigates. Lauri Õunapuu pajatused.

Meieni jõudis lugu ilmselt läbi ansambli Collage laulu „Uni, tule silma peale!” nende 1974. aasta albumilt „Kadriko”, mis hiljem avaldati 2002. aastal ka CD-l „Parimad lood 1970-76”. Muide, sellest plaadist tegi Helen oma raadiopraktika raames saate.

Ka Collage’i töötluses on kasutatud sama Ottilie Kõiva tehtud salvestust. Collage versioon on praegu kuulatav Youtube’is:

Linnuki versioon

See lugu on meile meelde jäänud Collage esitusest, meeldima hakanud ja Sulev oli seda oma lastele laulnud juba 5-6 aastat enne meie versiooni salvestamist.

Linnuki „Äiutuse” versiooni laulupartiid said Heleni ja Sulevi poolt salvestatud kõik ühe korraga 2019. a suvel, mille järel jäi lugu pikalt oma vormi ootama. See võttis päris kaua aega, kuni lõpuks tekkis elektroonilise instrumentaalse osa idee Sulevil aasta hiljem 2020. aasta juulis, kui ta suvitas Laitses suvilas. Paari tunniga oli instrumentaalosa valmis, mis jäigi ilma eriliste muudatusteta loo lõppversiooniks.

paragraph-break

Esitajad:
Helen Saarniit (vokaal)
Sulev Reisberg (vokaal, instrumentaalosa)

Seade/miks:
Sulev Reisberg

Masterdus:
Allan Kasuk

Avaldamisaasta:
2022

Siinse kirjatöö koostas:
Sulev Reisberg