Linnuk

paragraph-break

Kiigu liigu

„Kiigu liigu” on Urvastest pärit karjaselaul - laul, mida laulis lapseeas karjane üksi karjas käies.
Karjaselaule on eriti palju üles tähendatud Tartu ja Otepää piirkonnast, kus asub ka Urvaste.

Sõnad

Kiigu', liigu', laevakene
Kiigu', liigu', laevakene
Tõuka takast, tuuleke
Tõuka takast, tuuleke
Me läämi sinna saarde
Läämi sinna saarde
Saaren omma' saaja'
Saaren omma' saaja'
Sääl peni puhkse pilli
Sääl peni puhkse pilli
Ja kass mängis kannelt
Kass mängse kannelt
Sääl vana lammas laulse
Vana lammas laulse
Tallekene tandsi
Tallekene tandse

„Kiigu liigu“ ülestähendamise lugu ja selle algne esitaja

Selle laulu on üles tähendanud ja salvestanud 23-aastane Herbert Tampere 1932. aasta sügisel Urvaste vallas Muusikamuuseumi ringkäigul.

Kiigu-liigu noot
Herbert Tampere korjamismatkal Urvastes (1936). Rudolf Põldmäe foto, fondiviide Eesti Rahvaluule Arhiivis ERA, Foto 530. Pilti värvitud myheritage.com abiga.

Laulu esitajaks oli 63-aastane Eliisabet Teos Urvaste vallast. Tampere on märkinud, et Eliisabet on pime ja vallavaene. Laulda ja jutte vesta ta aga mõistis, sest Tampere kirjutas temalt üles tervelt 63 laulu ja pärimuslikku juttu. Kahjuks polnud tema kohta seni teada enamat, kui ligikaudne elukoht tolleaegsel halduspiiride kaardil.

Eliisabet Teose elukoht Tampere joonistatud kaardil
Eliisabet Teose elukoht Tampere joonistatud tolleaegsel halduspiiride kaardil on märgitud numbriga 13.

Selle piirkonna kirikuraamatuid uurides selgitasime välja, et Eliisabet (kirjas Elisabeth) sündis 15. septembril 1871. aastal Koigu külas Kivi talus (vt kaart) Karl ja Ann Teose tütrena. Seega oli ta lauldes ilmselt siiski veidi noorem ehk 61-aastane.

Kiwi talu Eestimaa/Liivimaa 1884/1839 kaardil
Kiwi talu asukoht Liivimaa 1839. aasta erikaardil, allikaviide EAA.1393.1.81 leht 2

Kaartide võrdluse põhjal peaks olema tegemist vana Kapatsi vesiveski või selle lähedal olnud taluga, mis praegusel Google Maps kaardil asub selles kohas:

Kõigest viis aastat hiljem kui see laul Tamperel üles tähedandatud sai (1937), hävis veskihoone koos sees olnud masinatega ja kogu veskitalu, sest veepuuduse tõttu kasutati lisaenergia saamiseks aurukatelt, millelt tekkinud säde süütas hoone. Allikas: Päevaleht 11. oktoober 1937.

Eliisabeti leiab ka Genist, aga ei seal ega kirikuraamatutes leidu viiteid järeltulijate kohta. Võib oletada, et tal lapsi polnud.

Kahjuks ei tea me ka seda, kui vanaks Eliisabet elas ja milline välja nägi.

Laulust

„Kiigu liigu” laulu noot, sõnad ja helisalvestus on praegu Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis. Arhiivis on laulu pealkirjaks „Lambakarja laul” - nii, nagu laulik ise seda nimetas. Noot trükiti juba kolm aastat hiljem Tampere poolt toimetatud „Eesti rahvaviiside antoloogia” esimeses osas (1935) - seal on loo pealkirjaks „Imemaa” (nr 127). Sama nime all on noot kättesaadav ka interaktiivses regilaulikus Tarõ taivahe (nr 4).

Kuula, kuidas Eliisabet Teos seda lugu 1932. aastal laulab. Allikas: Kirjandusmuuseumi ERA heliarhiivi fonograafirullide kogu nr Fon. 355 b
Kiigu-liigu noot
Laulu Herbert Tampere poolt üles tähendatud noot asub Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis, fondiviide ERA III 7, 46 (6)
Kiigu-liigu sõnad
Laulu Herbert Tampere poolt üles tähendatud sõnad asuvad Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis, fondiviide ERA II 56, 53 (3)

Herbert Tampere

Herbert Tampere (1909-1975) rolli eesti rahvalaulude süstematiseerimisel ning väljaandmisel, aga ka siinse folkloristika kujunemisel on raske ülehinnata.

Armastuse rahvamuusika vastu sai ta kaasa andekast laulu- ja pillimängulembelisest lapsepõlvekodust Rannu vallas Unikülas. Kui Herbert oli alles viieaastane, käisid Rannus Oskar Kallase ja Eesti Üliõpilaste Seltsi poolt eest veetava rahvaviiside kogumisaktsiooni folkloorikogujad. See innustas ka Herbertit ennast mõned aastad hiljem folkloorse materjali (rahvaluule, -viiside ja -juttude) kogumist alustama.

Herbert Tampere
Herbert Tampere samal aastal, kui selle laulu üles tähendas (1932) (allikaviide: EAA.1770.1.110.223.1. Pildi lähtefoto allikaviide: ERA, Foto 219). Pilti on parandatud ja värvitud myheritage.com abiga.

Kui 1927. aastal asutati Tartus Eesti Rahvaluule Arhiiv, kutsus selle juht Oskar Loorits nutika üliõpilase Herbert Tampere sinna tööle. Tema tööks sai käsikirjaliste rahvaluulekogude korraldamine. Samas oli ta ka väga produktiivne folkloorse materjali koguja. Ilmselt aitas sellele kaasa hea jutuoskus, rõõmus meel ning kannatlikkus maainimestega suhtlemisel.

Lisaks eelnevale oli Tampere ka võimekas eesti rahvamuusika uurija ning publitseerija, rakendades rahvaluulearhiivis välja kujunenud etnoloogilise uurimissuuna põhimõtteid rahvamuusika uurimisel. Kui varem keskenduti rahvalaulude puhul eelkõige nootide ja sõnade punktuaalsele üleskirjutamisele ning statistilisele analüüsile, siis Tampere hakkas rohkem tähelepanu pöörama ka laulude esitusviisile. Hakati mõistma, et täpsete vormiliste algkujude rekonstrueerimine ei saa olla omaette eesmärk, vaid just regilaulude varieeruvus koos iga ettekandja ning ettekandmise ja motoorika unikaalsusega moodustab pärimuse orgaanilise terviku.

Seetõttu muutus esituse detailide ja varieeruvuse jäädvustamiseks järjest tähtsamaks fonograaf, mis sai eriti populaarseks just 1930. aastate kogumisretkedel. 1932. aastal käis Tampere viise salvestamas ja noodistamas August Pulsti korraldatud rahvamuusikute ringreisidel - sellelt ringreisilt on pärit ka „Kiigu liigu” salvestus.

Herbert Tampere (vasakul) ja Oskar Loorits (tema kõrval) setumaal Mikitamäel fonograafiga rahvalaule salvestamas
Herbert Tampere (vasakul) ja Oskar Loorits (tema kõrval) 1936. aastal Setumaal Mikitamäel fonograafiga rahvalaule salvestamas (väljavõte Richard Viidalepa suuremast fotost, allikaviide: ERA, Foto 323). Pilti on parandatud ja värvitud myheritage.com abiga (setu rahvarõivad ei ole päris õige tooniga).
Herbert Tampere fonogramme dešifreerimas
Herbert Tampere 1935. aastal fonogramme dešifreerimas (Richard Viidalepa foto, allikaviide: ERA, Foto 229). Pilti on parandatud ja värvitud myheritage.com abiga.

Hindamatu on ka Tampere panus eesti rahvalaulude süstematiseerimisel ja publitseerimisel. Veel 1970. aastail peeti rahvalaulude liigitamise teemal Eestis lepitamatuid vaidlusi, kas kõige „õigem” on liigitada laule teksti-, meloodia- või funktsioonipõhiselt. Lõplikku tõde ei selgunudki, kuid Tampere koostatud viieosaline antoloogia „Eesti rahvalaule viisidega” (1956-1965), kus rahvalaulud on süstematiseeritud esitusolukorra (funktsioonide) kaupa, on seni parim ja põhjalikem eesti vanemate rahvalaulude väljaanne, mida rahva- ja pärimusmuusikud kasutavad ühe peamise töövahendina tänaseni. Lisaks on Tampere eestvedamisel või toimetamisel välja antud hulgaliselt teisigi mahukaid rahvamuusika alaseid väljaandeid, näiteks „Eesti rahvaviiside antoloogia I” (1935, kordustrükk 1999), „Eesti rahvapillid ja rahvatantsud” (1975), „Vana kannel” seeria raamatud 2-5, ja paljud teised.

Pärast Looritsa lahkumist töötas Herbert Tampere kaua aega rahvaluulearhiivi juhatajana (1952-1966), jätkates üldjoontes Looritsa välja töötatud tegutsemispõhimõtteid. Pärast seda tegutses ka Tallinna Riikliku Konservatooriumi rahvamuusika õppejõu ja professorina.

Herbert Tampere kohta on tehtud, tehakse ja avaldatakse tänaseni mitmeid uurimistöid, s.h Ingrid Rüütli, Mall Hiiemäe, Taive Särje jpt poolt.

Laulu hilisemaid esitajaid

Seda konkreetset lugu on siin-seal ka hiljem lauldud, kuid salvestuste kohta õnnestus leida vaid kaks kinnitust.

Regilaulu podcastis laulab selle motiividel Kaido Kama.

Lisaks on seadnud ja salvestanud selle laulu ansambel Linnutee.

Linnuki versioon

Meieni jõudis „Kiigu liigu” Sulevi abikaasa kaudu, kes õppis selle beebiringis 2013. aastal Mari Hansonilt. Sealt hakkas ta seda laulma oma lapsele - peaasjalikult unelauluna, millest see jäi külge ka Sulevile. Alles hiljem avastasime, et see laul on ära toodud ka Tampere kogumikus. Esimesed arranžeeringukatsetused tegime 2019. aasta oktoobris ja lõplik versioon valmis umbes aasta hiljem.

paragraph-break

Esitajad:
Sulev Reisberg (vokaal, instrumentaalosa)
Helen Saarniit (vokaal)

Seade/miks:
Sulev Reisberg

Masterdus:
Allan Kasuk

Avaldamisaasta:
2022

Siinse kirjatöö koostas:
Sulev Reisberg

Siinse kirjatöö detaile aitas täpsustada:
Mari Sarv